Партия устави

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати –

Ўзбекистон Либерал-демократик партияси

2016 йил 19 октябрдаги 

VIII Съезди қарори билан

“ТАСДИҚЛАНГАН”

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг

УСТАВИ

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси (бундан буён матнда - Партия деб юритилади) мулкдорлар қатлами, кичик бизнес вакиллари, тадбиркор ва ишбилармонлар, фермерлар, жамоат ташкилотлари вакиллари, ишлаб чиқариш соҳасидаги мутахассислар ҳамда ўз тадбиркорлиги ва ташаббускорлигини ривожлантириш эвазига халқ фаровонлигига эришишга ҳаракат қилаётган ижодкор, олимлар ва барча фуқароларнинг манфаатларини ва сиёсий иродаларини ифодаловчи сиёсий ташкилот ҳисобланади.

Партиянинг ташкилий-ҳуқуқий шакли жамоат бирлашмаси бўлиб, мамлакат тараққиёти, халқ фаровонлиги, шахснинг эркин ва ҳар томонлама ривожланишини таъминлаш учун зарур бўлган демократик ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик жамияти, ижтимоий йўналтирилган эркин бозор иқтисодиётининг шаклланишида онгли ва масъулият билан иштирок этишни истовчи барча Ўзбекистон фуқаролари учун очиқдир.

1.2. Партия ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий қонуни, Ўзбекистон Республикаси “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги, “Сиёсий партияларни молиялаштириш тўғрисида”ги Қонуни, амалдаги бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда ушбу Уставга мувофиқ равишда амалга оширади.

1.3. Партия ўз фаолиятида эркин фикр юритиш, партияга ихтиёрий равишда кириш ва ундан чиқиш, аъзоларининг тенг ҳуқуқлилиги, ўзини ўзи бошқариш, қонунийлик ва ошкоралик принципларига таянади.

1.4. Партия ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудларида амалга оширади.

1.5. Партия юридик шахс ҳисобланади, ўзининг муҳри, штампи, бланкалари, Ўзбекистон банкларида ҳисоб рақамларига эга бўлади.

1.6. Партия қонун ҳужжатларига мувофиқ мулкий ва номулкий ҳуқуқларга, жумладан юридик шахс ҳуқуқларига эга бўлади ва мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

1.7. Партиянинг тўлиқ расмий номи:

– ўзбек тилида: “Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси”;

– рус тилида: «Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана».

– инглиз тилида: «Movement of entrepreneurs and businessmen – Liberal-democratic party of Uzbekistan».

Партиянинг қисқа расмий номи:

– ўзбек тилида: “Ўзбекистон Либерал-демократик партияси” ёки “O‘zLiDeP”;

– рус тилида: «Либерально-демократическая партия Узбекистана» ёки «УзЛиДеП».

– инглиз тилида: «Liberal-democratic party of Uzbekistan» ёки «UzLiDeP».

1.8. Партия белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган рамзий белгиларига, жумладан байроғига, рамзи (нишони)га ва бошқаларга эга бўлиши мумкин.

1.9. Партиянинг доимий фаолият юритувчи раҳбар органи жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Нукус кўчаси, 73а-уй.

 

II. ПАРТИЯНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

2.1. Партиянинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

Биринчи мақсад. Сиёсий куч сифатида бирлашган ҳолда тадбиркорлар, ишбилармонлар ва фермерларнинг янада кенгроқ фаолият юритишлари учун янги имкониятлар яратиш, уларнинг истиқболини ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан асослаб бериш, жамиятнинг мазкур қатлами манфаатларини ҳимоялаш ва эртанги кунини таъминлаш. Шу ижтимоий тоифа номидан Ўзбекистоннинг сиёсий саҳнасига чиқиш ва ўзининг муносиб ўрнини эгаллаш.

Фермерлик ҳаракати қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини асосий ишлаб чиқарувчисига айланганини ҳисобга олиб, уни аграр ва у билан боғлиқ тармоқ ва ишлаб чиқаришларни янада ривожлантириш ҳамда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини ошириш борасида ўз зиммасига масъулиятни олишга қодир бўлган кучли ижтимоий-сиёсий кучга айлантириш йўлида барча мавжуд имкониятларни ишга солиш.

Иккинчи мақсад. Мамлакатнинг миллий манфаатлари ва тараққиётининг стратегик истиқболларига жавоб берадиган дастурни Конституция принципларига суяниб, бошқа сиёсий партия ва ҳаракатлар билан ҳамкорликда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун Партиянинг куч ва имкониятларини сафарбар этиш.

Ўзбекистон танлаган очиқ, бозор  иқтисодиётига асосланган демократик, ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик жамияти институтларининг ривожига кенг йўл очиб бериш ва демократик қадриятларни халқ, аввало ёшлар онги ва ҳаётига сингдириш.

Учинчи мақсад. Давлатни бошқариш, жамиятда шаклланаётган қарашларга таъсир ўтказиш, сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда фаол иштирок этиш, ижтимоий муаммоларни ҳал этишда кўмаклашиш, Ўзбекистоннинг халқаро обрўсини оширишда, юрт тинчлиги ва осойишталигини сақлашда, миллатлараро ва фуқаролараро аҳиллик ва тотувликни мустаҳкамлаш ишида фаол қатнашиш.

Ёшларни миллий ғояга ҳурмат, Ватанга муҳаббат ва садоқат, ўз элим, ўз юртим, жон Ўзбекистоним, деб ғурурланиб яшаш руҳида тарбиялашга муносиб ҳисса қўшиш, ҳар қандай шароитда мустақиллик йўлини, қадриятлар, миллий ва диний анъаналар ва урф-одатларни қадрлаш баробарида, барча миллат ва элатлар қадриятларини камситишга йўл қўймаслик, бундай хуружларга қарши кураш олиб бориш.

Тўртинчи мақсад. Партиянинг сиёсий платформаси — либерал-демократик ғоя ва қадриятларни кенг омма онгига сингдириш, бу борада ҳар томонлама чуқур ўйланган ташвиқот ва тарғибот ишларини олиб бориш, ўз сафини кенгайтириш. Шу ғояларни ҳаётга татбиқ қилишда фидойилик кўрсатган фаолларни депутатликка номзод сифатида кўрсатиш ва сайловчилар ишончини қозонган ўз депутатлари зиммасига давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи органларида вакиллик вазифасини юклаш ҳамда уларнинг фаолиятини бошқариш.

2.2. Партиянинг бош вазифалари қуйидагилардан иборат:

– қонунлар ва ҳукумат қарорлари қабул қилинишига катта таъсир кўрсата оладиган ўз Дастури ва сиёсий платформасининг қоидалари амалда бажарилишини ҳамда ўз электоратининг манфаатлари самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш;

– бозор ислоҳотларини янада чуқурлаштиришнинг энг муҳим муаммоларини ҳал қилишда ташаббускор бўлиш ва фаол иштирок этиш, мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётни барқарор ривожлантириш, тадбиркорлик эркинлигининг амалий кафолатларини таъминлаш, ҳақиқий мулкдорлар қатламини шакллантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш, тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш;

– давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштиришга, кучли фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ташаббусларни илгари суриш, жамият ҳаётида ва давлатни бошқаришда онгли ва масъулиятли иштирок этишнинг фуқаролар манфаатларига мос бўлган хилма-хил шаклларини таъминлаб берадиган нодавлат нотижорат ташкилотларининг кенг тармоқли тизимини яратиш;

– аграр соҳадаги ислоҳотларни чуқурлаштиришда фаол иштирок этиш орқали фермерлик ҳаракатини ривожлантириш, қишлоқда хўжалик юритишнинг энг истиқболли ва самарали шакли бўлмиш фермерликни мустаҳкамлашга қаратилган туб ўзгаришларни амалга ошириш баробарида, қишлоқда ҳақиқий мулкдорлар қатламини шакллантириш, шу жумладан, фермерларнинг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятидаги иштирокини фаоллаштириш ҳисобига уларнинг ҳуқуқларини ҳамда ваколатларини кенгайтириш.

– муҳим сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларга жамоатчилик диққат-эътиборини тортиш ҳамда уларни Партия воситалари билан ҳал этиш йўллари ҳақида ижобий жамоатчилик фикрини шакллантириш, бу борада фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, давлат ва жамоат ташкилотлари билан бевосита ҳамкорлик қилиш;

– навбатдаги парламент сайловларида давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи турли даражадаги органларига номзод сифатида кўрсатиладиган юқори  малакали, етарли сиёсий ва ҳуқуқий тайёргарликка эга бўлган партия фаоллари сиймосида сиёсий элитани (сиёсий арбобларни) шакллантириш;

– Партиянинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги (бундан буён матнда – Қонунчилик палатаси деб юритилади) фракцияси ҳамда маҳаллий давлат ҳокимиятининг вакиллик органларидаги гуруҳлари фаолиятини мувофиқлаштириш, уларда Партия Дастурини бажариш доирасида қонунчилик ташаббусини изчил ва мақсадли амалга ошириш қобилиятини шакллантириш, бу ишларнинг шакл ва услубларини такомиллаштириб бориш;

– хотин-қизларнинг сиёсий фаоллигини ошириш, уларнинг жамиятдаги роли ва мавқеини кучайтириш бўйича ҳамда ёшларнинг мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги иштирокини кенгайтиришга қаратилган Партия сиёсатини амалга ошириш, етакчилик сифатларига эга бўлган ва Партия ғояларига хайрихоҳлик билдирган аёллар ва ёшлар вакилларини Партия сафига жалб қилиш, улар орасидан кадрлар захирасини тайёрлаш;

– бошланғич партия ташкилотлари раҳбарлари, Партиянинг депутатлик бирлашмалари аъзолари ва бошқа фаолларига партиявий, сиёсий таълим беришнинг самарали тизимини яратиш, илғор фикрлайдиган, жамиятни ислоҳ қилиш шароитида фаолият олиб боришга, Партия  олдида турган долзарб муаммоларни ҳал этишга қодир бўлган Партия раҳбар кадрлари захирасини тайёрлаш, уларни давлат ҳокимиятининг ижро этувчи органларидаги бўш лавозимларга тавсия этиш.

2.3. Партия ўз Уставида белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун қонун доирасида:

– Партия мақсад ва вазифалари моҳиятини аҳоли эътиборига самарали тарзда етказиш, жойлардаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни мунтазам ўрганиб бориш, уларни партиявий воситалар билан ҳал этиш, шу жумладан минтақаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда фойдаланилмаётган захира ва ички имкониятларни излаб топиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга қаратилган дастурларни амалга ошириш чораларини кўради;

– Қонунчилик палатасида ўз фракцияси ҳамда маҳаллий давлат ҳокимиятининг вакиллик органларида партия гуруҳларини шакллантириб, улар орқали Партиянинг ижтимоий таянчи – тадбиркорлар ва ишбилармон кишилар манфаатларига мос келадиган қонунлар ва ҳукумат қарорларини қабул қилишга қаратилган ташаббусларни илгари суради;

– давлат ҳокимиятининг қонунчилик ва вакиллик органларига сайланган Партия аъзоларига кўмаклашади;

– ташкил этиладиган сайлов округларида Партия номидан номзодларни кўрсатиш орқали барча босқичдаги демократик сайловларда – халқ депутатлари Кенгашларининг туман ва шаҳар босқичларидан тортиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисигача иштирок этади;

– Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловида иштирок этади.

 

III. ПАРТИЯГА АЪЗОЛИК

3.1. Партияда чегараланган аъзолик тартиби ўрнатилади. Партияга 18 ёшга тўлган, Партия Дастурини тан оладиган ва Устави талабларини бажарадиган, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши ва жамиятда эгаллаган мавқеидан қатъий назар, Ўзбекистоннинг ҳар бир лаёқатли фуқароси аъзо бўлиши мумкин.

3.2. Партияга аъзолик якка тартибда бўлади. Партияга қабул қилиш яшаш ёки иш жойидаги партия ташкилотига ёки Партиянинг туман (шаҳар) Кенгашига ариза бериш асосида амалга оширилади.

Партияга аъзо бўлган шахсларга уларнинг турар жойи ёки иш жойидаги партия ташкилоти ёки Партиянинг туман (шаҳар) Кенгаши томонидан ўрнатилган намунадаги Партия аъзоси гувоҳномаси берилади.

3.3. Партия аъзолари ҳисобланган шахслар бошланғич партия ташкилотига ёзма равишда маълум қилиш орқали Партиядан ихтиёрий равишда чиқишлари мумкин.

3.4. Партия аъзоси Партия Уставини бузгани, Устав талабларини бажармагани, Партия шаънига доғ туширгани ёки унга зиён етказадиган ҳатти-ҳаракатлари учун танбеҳ берилиши ёки Партия сафидан чиқарилиши мумкин. Партия сафидан чиқариш ҳақидаги қарор Партиянинг туман (шаҳар) бўлими томонидан қабул қилинади ва ҳудудий партия ташкилотига тасдиқлаш учун тақдим этилади.

Ҳудудий партия ташкилоти ва Партиянинг туман (шаҳар) бўлимлари Кенгашлари аъзоларини Партиядан чиқариш тўғрисидаги қарор тегишли ҳудудий партия ташкилоти томонидан қабул қилинади ва Партия Сиёсий Кенгашининг Ижроия қўмитасида тасдиқланади.

3.5. Партия сафидан чиқариш ҳақидаги қарор устидан Партиянинг юқори турувчи органларига шикоят қилиниши мумкин.

3.6. Партия аъзоси бир вақтнинг ўзида ўзга партияларга ёки сиёсий мақсадларга эришиш йўлида тузилган жамоат бирлашмаларига (ҳаракатларига) аъзо бўлишга ҳақли эмас.

 

IV. ПАРТИЯ АЪЗОСИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Партия аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

– Партиянинг турли бўғиндаги ташкилотлари томонидан ўтказиладиган тадбирларда иштирок этиш, ўз қарашларини эркин баён этиш ва Партия фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш;

– Партиянинг раҳбар органларига сайлаш ва сайланиш, уларга ариза ва таклифлар билан мурожаат этиш;

– давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи органларига Партия номидан номзод сифатида тавсия этилиш;

– ўзининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимояланишида Партия кўмагидан фойдаланиш, консультациялар, ҳуқуқий ва бошқа ёрдамлар олиш.

4.2. Партия аъзосининг мажбуриятлари:

– Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари, ахлоқ принциплари ва жамиятнинг маънавий мезонларига риоя қилиш;

– Партия Дастури ва Устави талабларини бажариш, партиявий интизомга қатъий риоя қилиш;

– Партия раҳбар органлари қарорларини бажариш;

– ўз фаолияти билан Партиянинг дастурий мақсад ва вазифаларига эришишда кўмаклашиш;

– Партия манфаатларини ҳимоя этиш, унинг ғоя, мақсад ва вазифаларини тарғиб қилиш ҳамда уларни ҳаётга татбиқ этишда фаол қатнашиш;

– аъзолик бадалларини ўз вақтида тўлаб бориш;

– Партиянинг раҳбар органи ёки ҳудудий ташкилоти белгилаган тартибда мунтазам равишда партиявий ўқувларда қатнашиш;

– давлат ҳокимиятининг қонунчилик, вакиллик органига депутат этиб сайланган тақдирда Партиянинг депутатлик бирлашмаси (фракцияси, партия гуруҳи) таркибига кириш ҳамда Партия Съезди, раҳбар органлари ва ҳудудий ташкилотлари қарорлари асосида фаолият юритиш.

 

V. ПАРТИЯНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ

5.1. Партия қуйидаги ҳудудий бўлиниш асосида ташкил этилади: Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ташкилотлари – ҳудудий партия ташкилотлари, улар таркибига кирувчи туман (шаҳар) бўлимлари, бошланғич партия ташкилотлари.

5.2. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида фақат биттадан ҳудудий партия ташкилоти тузилади.

5.3. Партия туман (шаҳар) бўлими бошланғич партия ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштириш, бирлаштириш ва уларга юқори Партия ташкилотлари қарорларини етказиш ва бажарилишини таъминлаш мақсадида тузилади.

5.4. Бошланғич ташкилот Партиянинг асосий бўғини. Бошланғич ташкилот аҳолининг турли қатламлари вакиллари билан бевосита алоқада иш юритиш ва уларга таъсир кўрсатиш имконига эга бўлган Партиянинг қуйи тузилмасидир.

Бошланғич партия ташкилоти ҳар томонлама билимдон, сиёсий ва ижтимоий тайёргарликка, мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотларни чуқурлаштириш соҳасида янги ғоя ва таклифларга эга бўлган, партия воситалари билан тадбиркорлар, фермерлар, хусусий сектор вакиллари ва бошқа Партия аъзолари манфаатларини ифодалашга қодир, обрўли ва жонкуяр шахсларнинг ихтиёрий равишда бирлашишидан ташкил топади.

Бошланғич партия ташкилоти ташаббускор ва ишчан бўлиши, Партиянинг тактик вазифаларига мувофиқ иш шакли ва услубларини тез ўзгартириш қобилиятига эга бўлиши ва аҳолининг долзарб, кундалик муаммоларини ҳал этишда амалий тадбирларни бажариш билан шуғулланиши керак.

5.5. Партиянинг тегишли юқори раҳбар органлари ҳудудий, туман (шаҳар), бошланғич партия ташкилотлари қарорларини бекор қилиш ва ижросини тўхтатиш ҳуқуқига эга.

5.6. Ҳудудий партия ташкилоти ва туман (шаҳар) бўлимларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шу жумладан, уларнинг мол-мулкни бошқариш борасидаги ҳуқуқлари, уларни ташкил этиш ва тугатиш тартиби уларнинг низомларида белгиланади.

 

VI. ПАРТИЯНИНГ РАҲБАР ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

6.1. Партиянинг олий раҳбар органи.

6.1.1. Партиянинг олий раҳбар органи Съезд ҳисобланади ва у 5 йилда камида бир маротаба ўтказилади. Съезд ҳудудий партия ташкилотларининг ярмидан кўпининг вакиллари (делегатлари) ва Съезд делегатларининг ярмидан кўпи иштирок этган тақдирда ваколатли ҳисобланади.

6.1.2. Навбатдан ташқари Съезд Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси таклифи, Марказий назорат-тафтиш комиссияси ёки ҳудудий партия ташкилотларининг учдан бир қисмининг талаблари билан Сиёсий Кенгаш қарори асосида чақирилади.

6.1.3. Навбатдаги ва навбатдан ташқари Съездни чақириш тўғрисидаги қарор Партия Сиёсий Кенгаши томонидан унинг ўтказилиши белгиланган муддатдан камида бир ой олдин қабул қилинади. Ушбу қарорда, шунингдек Съезднинг кун тартиби лойиҳаси, вакиллик меъёри ва делегатларни сайлаш тартиби белгиланади.

6.1.4. Съезд делегатлари Съездни чақириш тўғрисидаги қабул қилинган қарорда белгиланган тартибда ҳудудий партия ташкилотлари Конференцияларида сайланадилар.

6.1.5. Партия Сиёсий Кенгаши, Марказий  назорат-тафтиш комиссияси ҳамда Партиянинг Қонунчилик палатасидаги фракцияси аъзолари Съезднинг тўғридан-тўғри (сайланмайдиган) делегатлари ҳисобланадилар.

6.1.6. Съезднинг ваколатларига қуйидагилар киради:

– Партия Дастури ва Уставини қабул қилиш ва тасдиқлаш, уларга қўшимча ва ўзгартишлар киритиш;

– Партия фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаш;

– Партия Сиёсий Кенгаши аъзоларининг сонини белгилаш ва аъзоларини сайлаш (Уставнинг 6.2.5.-бандидаги ҳолатлар бундан мустасно);

– Марказий назорат-тафтиш комиссияси аъзоларининг сонини белгилаш ва аъзоларини сайлаш (Уставнинг 6.4.6.-бандидаги ҳолатлар бундан мустасно);

– Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси ва Марказий назорат-тафтиш комиссияси ҳисоботларини эшитиш ва тасдиқлаш;

– Марказий назорат-тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

– Партияни қайта ташкил этиш ва фаолиятини тугатиш;

– Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига номзод кўрсатиш;

– Қонунчилик палатаси депутатлигига номзод кўрсатиш (Уставнинг
6.2.5.-бандидаги ҳолатлар бундан мустасно);

Съезд Партия фаолиятига тааллуқли бошқа ваколатларга ҳам эга бўлиши мумкин.

6.1.7. Съезд қарорлари Партиянинг барча органлари, ташкилотлари ва аъзолари учун мажбурий кучга эга.

6.1.8. Съезд мазкур Уставда белгиланган айрим ваколатларини Сиёсий Кенгашга бериши мумкин.

6.2. Партия Сиёсий Кенгаши.         

6.2.1. Партиянинг Сиёсий Кенгаши съездлар оралиғидаги даврда Партиянинг марказий раҳбар органи ҳисобланади, Партия манфаатларини ифодалайди ва унинг номидан иш юритади.

6.2.2. Сиёсий Кенгаш ўз фаолиятини Съезд қарорлари асосида амалга оширади. Сиёсий Кенгаш мажлислари бир йилда камида икки марта ўтказилади.

6.2.3. Сиёсий Кенгаш аъзолари Съездда энг фаол ва ташаббускор, сафдошлари ўртасида обрў-эътибор қозонган Партия аъзолари орасидан беш йил муддатга сайланадилар. Сиёсий Кенгаш аъзоларининг сони Съезд томонидан белгиланади.

Сиёсий Кенгаш таркиби Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар партия ташкилотлари томонидан кўрсатилган вакиллардан ташкил топади.

Сиёсий Кенгаш аъзоларининг вазифалари, ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари Партия Сиёсий Кенгаши томонидан тасдиқланадиган низомларда белгилаб берилади.

6.2.4. Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси қарори билан лавозимига тасдиқланган ҳудудий партия ташкилоти Кенгаши раиси Сиёсий Кенгашнинг тўғридан-тўғри (сайланмайдиган) аъзоси ҳисобланади.

6.2.5. Сиёсий Кенгаш ваколатлари қуйидагилардан иборат:

– Партиянинг сиёсий фаолиятига раҳбарликни амалга ошириш;

– Съездни чақириш тўғрисида қарор қабул қилиш;

– Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси таркибини, унинг аъзолари ва раҳбариятини тасдиқлаш;

– Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси аъзолари ичидан Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси раиси ва унинг ўринбосарларини сайлаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш;

– Партия рамзий белгиларини тасдиқлаш;

– мамлакат ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётида жиддий аҳамият касб этувчи масалалар бўйича Партия позициясини белгилаш ҳамда дастурий ҳужжатлар қабул қилиш;

– Съездга Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига номзод кўрсатиш тўғрисида таклиф киритиш;

– Съездга Қонунчилик палатаси депутатлигига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклиф киритиш;

– Қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Бош вазири лавозимига номзод кўрсатиш;

– у ёки бу шахсни Қонунчилик палатаси депутатлигига номзод этиб кўрсатиш тўғрисидаги қарорни сайловга кечи билан беш кун қолганда бекор қилиши мумкин ва бу шахс Марказий сайлов комиссияси томонидан депутатликка номзодлик мақомидан маҳрум

этилганда, депутатликка номзодлар кўрсатиш муддати тугагунига қадар Марказий сайлов комиссиясига янги номзодни рўйхатга олиш тўғрисида таклиф киритиш;

– Марказий сайлов комиссияси айрим депутатларнинг ваколатларини ҳақиқий эмас деб топган тақдирда, шунингдек депутат чақириб олинган тақдирда, бошқа сабабларга кўра депутатлик ваколатлари муддатидан олдин тугатилган ҳолларда Қонунчилик палатаси депутатлигига бўшаб қолган ўринларга номзодларни кўрсатиш ҳамда уларнинг сайловолди кампаниясини олиб боришга кўмаклашиш;

– Съездлар оралиғидаги даврда Сиёсий Кенгаш таркибидан аъзоларни чиқариш ва чиқарилган аъзолар ўрнига янги аъзоларни навбатдаги Съездда тасдиқлаш шарти билан сайлаш ва тасдиқлаш;

– Партия Дастурини амалга оширишда салмоқли ҳисса қўшган Партия аъзоларини давлат мукофотларига тавсия этиш;

– Партия бюджетини тасдиқлаш;

– аъзолик бадаллари миқдори ва уларни тўлаш тартибини белгилаш;

– қонун ҳужжатлари асосида белгиланган ёки Съезд томонидан юклатилган бошқа ваколатларни амалга оширади.

6.2.6. Сиёсий Кенгаш мазкур Уставда белгиланган айрим ваколатларини Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитасига бериши мумкин.

6.3. Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси.

6.3.1. Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси Партиянинг доимий фаолият юритувчи марказий бошқарув, ижроия ва мувофиқлаштирувчи органи ҳисобланади.

6.3.2. Партия Сиёсий Кенгаши мажлислари оралиғидаги даврда, Ижроия қўмита Партия Съезди ва Сиёсий Кенгаши унга берган ваколатлар доирасида, Партия манфаатларини ифода этади ва унинг номидан ҳаракат қилади.

6.3.3. Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитасининг мажлислари заруратга қараб, аммо уч ойда камида бир марта ўтказилади.

6.3.4. Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси:

– Съезд ва Сиёсий Кенгаш мажлисларини чақириш ва ўтказилишини ташкиллаштиради;

– Съезд ва Сиёсий Кенгаш мажлислари қарорларининг бажарилишини ташкил қилади;

– ҳудудий партия ташкилотларини ҳамда туман (шаҳар) партия бўлимларини ташкил этиш ва улар фаолиятини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилади ҳамда улар тўғрисидаги низомларни тасдиқлайди;

– ҳудудий ва туман (шаҳар) партия ташкилотларининг ташкилий тузилмасини тасдиқлайди;

– марказий ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг вакиллик органларига номзодларни танлаш ва тавсия этиш тадбирлари билан шуғулланади;

– Партия иштирок этаётган сайлов мавсумларини ўтказишга масъулдир;

– Партия аъзоларининг марказлашган ҳисобини олиб боради;

– аъзолик бадаллари тушуми ҳисоботини олиб боради;

– Партиянинг Қонунчилик палатасидаги фракцияси фаолиятини мувофиқлаштиради;

– Партиянинг барча тузилмавий бўлинмаларининг бир маромда, якдил, жипслашган асосдаги иш фаолиятини таъминлайди ва ушбу мақсадларда тегишли ҳужжатларни жумладан, низомлар ва йўриқномаларни тасдиқлайди.

– Партия аъзолари, ҳудудий партия ташкилотлари, туман (шаҳар) бўлимлари, бошланғич партия ташкилотлари раҳбарлари ва бошқа фаолларини, маҳаллий давлат ҳокимиятининг вакиллик органларидаги партия гуруҳлари аъзоларини белгиланган тартибда ўқитиш ва уларнинг малакасини ошириш ишларини ташкиллаштиради;

– Партиянинг ҳамкор ташкилотлари билан сиёсий ҳамкорликни амалга ошириш доирасида қабул қилинган махсус дастур ва режаларнинг бажарилишини таъминлайди;

– Партиянинг йиллик бюджети лойиҳасини ишлаб чиқади ва Сиёсий Кенгашга тасдиқлаш учун тақдим этади;

– Партиянинг мазкур Уставдан келиб чиқувчи вазифаларини бажариш мақсадида ташкилот, корхона ва муассасаларни таъсис этади, уларнинг раҳбарларини тайинлайди ва фаолиятини назорат қилади;

– Съезд ва Сиёсий Кенгашга ҳисобдордир;

– ҳудудий партия ташкилоти мақоми, унинг Кенгаши раиси ва ўринбосарларини сайлаш тўғрисидаги қарорларни тасдиқлайди;

– мазкур Устав ва бошқа меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган ваколатларга эга.

6.3.5. Ижроия қўмита ўз ваколат доирасига кирувчи масалалар юзасидан қарор ва фармойишлар қабул қилади. Бу қарор ва фармойишлар Ижроия қўмита раиси ёки тегишли соҳа бўйича унинг ўринбосарлари томонидан имзоланади.

6.3.6. Ижроия қўмита раиси қуйидаги ваколатларга эга:

– партиялараро муносабатларда Партия номидан иш юритиш;

– Ижроия қўмита мажлисларида раислик қилиш;

– Ижроия қўмита раиси ўринбосарлари ўртасида вазифалар тақсимотини белгилаш;

– Ижроия қўмита қарорлари, фармойишлари ва буйруқларини имзолаш;

– Ижроия қўмита аппарати, ҳудудий партия ташкилотларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш;

– Партия фаолиятига доир молиявий ҳужжатларни имзолаши ёки ушбу ваколатни ўзининг ўринбосарларидан бирига юклаш;

– Ижроия қўмита аппарати ходимлари, ҳудудий партия ташкилоти Кенгаши раисининг биринчи ўринбосари – аппарат раҳбари билан меҳнат шартномаларини тузиш ва уларни ўрнатилган тартибда бекор қилиш;

– Партия олдида турган алоҳида вазифаларни ҳал этиш мақсадида Ижроия қўмита ҳузурида комиссиялар, ишчи гуруҳларни шакллантириш ва уларнинг мақомини белгилаш;

– марказий давлат органлари ва маҳаллий ҳокимликлар, сиёсий партиялар ва жамоат бирлашмалари билан ҳамкорлик қилиш;

– Партия аъзоларини ҳисобга олиш, аъзоликка қабул қилиш, аъзоликни тўхтатиб туриш, аъзоликдан чиқариш, аъзолик гувоҳномаларини тайёрлаш, бериш, сақлаш, қўлланиш, алмаштиришнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш;

– бошланғич партия ташкилотлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

– Партия Уставида белгиланган Съезд ва Сиёсий Кенгаш фаолияти доирасига кирмайдиган бошқа ваколатларни амалга ошириш.

6.3.7. Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси раиси ўринбосарлари, Партия таркибий тузилмалари раҳбарларининг вазифалари, ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси томонидан тасдиқланадиган низомларда белгилаб берилади.

6.3.8. Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитасининг жорий фаолиятини Ижроия қўмита аппарати амалга оширади. Сиёсий Кенгаш Ижроия қўмитаси аппаратининг тузилмаси, таркиби, сони, иш юритиш тартиби Ижроия қўмита қарори билан тасдиқланади. Ижроия қўмита аппаратининг масъул ходимлари Ижроия қўмита раисининг буйруқлари билан ўз вазифаларига тайинланади ва ундан озод қилинади.

6.4. Партиянинг Марказий назорат-тафтиш комиссияси.

6.4.1. Марказий назорат-тафтиш комиссияси Партиянинг марказий назорат органи бўлиб, Партиянинг раҳбар ва ижроия органлари, қуйи партия ташкилотлари устидан ушбу Устав ва Партия раҳбар органларининг қарорлари бажарилишини ҳамда уларнинг молиявий-хўжалик фаолиятларини назорат қилади.

6.4.2. Марказий назорат-тафтиш комиссияси Съезд томонидан тасдиқланган низом ва ушбу Устав асосида ўз фаолиятини олиб боради.

6.4.3. Марказий назорат-тафтиш комиссияси аъзоларининг сони Съезд томонидан белгиланади. Марказий назорат-тафтиш комиссияси аъзолари очиқ овоз бериш йўли билан беш йил муддатга сайланадилар. Марказий назорат-тафтиш комиссияси аъзоси бир вақтнинг ўзида Сиёсий Кенгаш аъзоси бўлиши ёки унинг ижроия органларида ишлаши мумкин эмас.

6.4.4. Марказий назорат-тафтиш комиссияси ўз мажлисида комиссия раиси ва унинг ўринбосарини сайлайди.

6.4.5. Марказий назорат-тафтиш комиссияси мажлисларида Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси аъзолари маслаҳат овози билан иштирок этиши мумкин.

6.4.6. Марказий назорат-тафтиш комиссияси ваколатлари:

– Партия раҳбар органлари, қуйи партия ташкилотлари ва Партия аъзоларининг мазкур Устав, партия Дастури, қарорлар ва меъёрларни бажарилиши ва риоя этилиши устидан назорат ўрнатади;

– Партия тузилмаларининг молиявий-хўжалик фаолияти ҳамда йиллик партия бюджети режасининг мақсадли амалга оширилиши устидан тафтиш ўтказади;

– Партия аъзоларининг ариза ва шикоятларини кўриб чиқади;

– ўз таркиби доирасида фаолият юритувчи доимий ишчи орган тузади;

– Партиянинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ташкилотларининг Назорат-тафтиш комиссиялари фаолиятини мувофиқлаштиради ва зарур ҳолларда уларнинг ҳисоботларини тинглайди.

Съездлар оралиғидаги даврда Марказий назорат-тафтиш комиссияси ўзининг таркибига ўзгартишлар киритиши мумкин ва кейинчалик улар Съездда тасдиқланади.

6.4.7. Марказий назорат-тафтиш комиссияси мазкур Устав ва Съезд қарорларидан келиб чиқадиган бошқа ваколатларни амалга ошириши мумкин.

 

VII. ҲУДУДИЙ ПАРТИЯ ТАШКИЛОТЛАРИ

7.1. Ҳудудий партия ташкилотлари – Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий ҳудудида тузилган Партиянинг таркибий бўлинмаларидир. Ҳудудий партия ташкилоти туман ва шаҳарларда шакллантирилган Партия бўлимлари фаолиятини бошқариш, мувофиқлаштириш ва бирлаштириш мақсадида тузилади. Ҳудудий партия ташкилотлари ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, мазкур Устав, Партия Дастури ва ҳудудий партия ташкилотлари тўғрисидаги Низомга таянган ҳолда ташкил этадилар.

7.2. Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси қарорига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар партия ташкилотларига, уларнинг ўрнатилган тартибдаги мурожаатномасига асосан, юридик шахс мақоми берилиши мумкин.

7.3. Ҳудудий партия ташкилотининг Конференцияси.

7.3.1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар партия ташкилотларининг раҳбар органи Конференция ҳисобланади. Конференция беш йилда камида бир маротаба, Партия Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси қарорига мувофиқ, ҳисобот-сайлов кўринишида ўтказилади ва Конференция делегатларининг ярмидан кўпи иштирок этган тақдирда ваколатли ҳисобланади.

Конференцияга делегатлар юқори партия ташкилоти томонидан белгиланган вакиллик меъёри асосида сайланади.

  • Кўрилди
  • Чоп этиш
  • Дўстлар билан улашиш